Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice implementează, în calitate de beneficiar, proiectul „Cadru metodologic privind recunoașterea și echivalarea competențelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către asistenții medicali care nu au urmat studii universitare de licență”, POSDRU/155/1.2/S/141134, iar Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş” din București este partener în acest proiect.

Proiectul oferă sprijin şi formare pentru 90 de cadre didactice universitare cu experiență relevantă în cadrul programelor universitare de licență de specialitate, în calitate de grup țintă. Grupul țintă va participa la dezvoltarea structurilor care vor realiza activitatea de implementare a metodologiei de recunoaștere și echivalare a competențelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către asistenții medicali care nu au urmat studii universitare de licență, în universitățile de medicină și farmacie.

Cu alte cuvinte această platformă este dedicată celor ce vor să aprofundeze în materie şi să îşi îmbunătăţească cunoştinţele cu ajutorul cursurilor noastre puse la dispoziţie. De asemenea, după fiecare lecţie parcursă vă invităm să accesaţi şi testele de autoevaluare pentru o mai buna asimilare a celor învăţate. Mult succes!

Skip cursuri disponibile